Förskrivning av hjälpmedel

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Utbildningen är obligatorisk för att få förskriva hjälpmedel som leg. Arbetsterapeut, leg. Fysioterapeut eller leg. Sjuksköterska.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen.

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: