Förskrivning av förbrukningsartiklar

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Webbutbildningen är utgiven av Socialstyrelsen och riktar sig till sjuksköterskor som förskriver olika typer av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter.

I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den, samt att patientens delaktighet påverkar hur produkten kommer till nytta. Du får ökad förståelse för behovsbedömning och processens alla steg samt hur du kan tillämpa den i verksamheten. Du får också kännedom om de lagar och regler som styr och hur du kan arbeta evidensbaserat när det gäller förskrivning.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen. Skriv ut diplom och lämna in till din chef.

Tidsåtgång: 1 timme.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: