Förebygga utmanande beteende inom LSS-verksamheter

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet, som personal, verksamhetsansvarig eller chef. Utbildningen lär dig att definiera, förstå och reflektera över utmanande beteende, dess orsaker och hur det bör bemötas genom ökad förståelse för vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna ge stöd.

Utbildningen klargör skillnaderna mellan vad du bör och kan göra för att förebygga och minska utmanande beteende och vad du bör undvika. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens dokument avseende utmanande beteende inom LSS.

Tidsåtgång: 46 minuter.

Innehåll

  • Socialstyrelsens rekommendationer avseende utmanande beteende
  • Vad du bör göra för att förebygga och minska utmanande beteende
  • Vad du kan göra för att förebygga och minska utmanande beteende
  • Vad du bör undvika
  • Förutsättningar för att ge stöd
  • Orsaker och perspektiv på utmanande beteende
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: