Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Denna utbildning är framtagen av socialstyrelsen och vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten som kan möta personer med suicidala tankar.

Utbildningens syfte är att ge deltagaren en ökad trygghet i att hantera svåra samtal med personer som kan ha tankar på att ta sitt eget liv. Genom att våga prata om det som är svårt och lyssna på den person du möter kan du göra stor skillnad.

Utbildningen består av tre kapitel:

  • Ett möte kan göra skillnad - här får du lära dig om hur socialt arbete kan vara suicidpreventivt.
  • Samtala och motivera – här får du se exempel i filmer om hur du kan bemöta någon med suicidala tankar och hur motiverande samtal skulle kunnavara ett verktyg att använda för att du ska känna dig trygg i ditt bemötande med personer som överväger självmord.
  • Individens behov och förmågor i centrum – här beskrivs vikten av att samverka med hälso- och sjukvården och hur ett SIP-möte går till.        

Tidsåtgång: cirka 1 timme.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: