Demens - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Utbildningen ger en överblick över demenssjukdomar och vad det kan innebära att få demens, om hur världen kan uppfattas och om vilka problem som kan uppstå när man kommer i kontakt med en person med demenssjukdom.

Kompetens är nyckeln för att kunna förstå sig på den demenssjukas problematik eftersom våra världar inte är desamma. För att kunna förstå människan bakom demensen behöver vi veta en hel del om hjärnan och vad som händer i vårt mest komplexa organ som gör att den demenssjuka beter sig på ett sätt som är främmande för oss. I utbildningen får du lära dig om utredning, diagnos, läkemedel, nationella riktlinjerna vid demens, m.m.

Tidsåtgång: 52 minuter.

Innehåll

 • Hjärnskador och symptom vid demens
 • Kognition och påverkan vid demens
 • BPSD
 • Vanliga tecken på demens
 • Demens är inte ett naturligt åldrande
 • Behandlingsbara och förväxlingsbara tillstånd
 • Riskfaktorer
 • Doktor Alzheimer
 • Demenssjukdomar
 • Primärdegenerativa sjukdomar
 • Vaskulär demens
 • Blanddemens
 • Sekundära sjukdomar
 • Utredning och diagnos
 • Läkemedel vid demens
 • Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Grader av demens
 • Tio vanliga frågor om demens
 • Boende och kostnad
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: