Delegering - Sond

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få arbeta med sondhantering måste du gå denna praktiska utbildning.

Det är assistenten/samordnaren på din enhet som anmäler dig till utbildningen.

Innan denna lärarledda utbildning ska du också ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här.

Du ska även ha läst på information om Nutrition, enteral - översikt på Vårdhandboken.

Under utbildningen går utbildaren igenom olika gastrostomier, sjukdomar som ligger bakom, sondmat, vilka aggregat som tillhör sondmatspumpen samt ordinationshandling.

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter. Se till att vara på plats 10 minuter innan utsatt tid.

  • När du deltagit på utbildningen kontaktar du sjuksköterskan på din enhet för att skriva ett prov, visa hur du kopplar sondmat och bli delegerad.
  • Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften och du signerat din delegering får du arbeta med sondhantering.
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: