Delegering - Sond

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få arbeta med sondhantering måste du gå denna praktiska utbildning.

Du ska ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här: https://intranat.eslov.se/vard-och-omsorg/rutiner/forvaltningsovergripande/.

Du ska även ha läst på information om Nutrition, enteral - översikt på Vårdhandboken.

Det är assistenten på din enhet som anmäler dig.

Under utbildningen pratar vi om olika gastrostomier, sjukdomar som ligger bakom, sondmat, vilka aggregat som tillhör sondmatspumpen samt ordinationshandling.

Utbildningen är en och en halv timme.

Efter utbildningen måste du göra ett skriftligt prov. När du gjort detta ska du kontakta sjuksköterskan för att visa hur du kopplar sondmat. Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften får du arbeta med sondhantering.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: