Delegering - Grund/Läkemedel

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få överlämna läkemedel till patienter måste du gå denna praktiska utbildning.

Det är assistenten/samordnaren på din enhet som anmäler dig till utbildningen. Innan du får gå denna lärarledda utbildning måste du har gått Svenskt Demenscentrums webbutbildning – Jobba säkert med läkemedel.

  • Vid lärarledd utbildning på plats, tar du med ditt diplom till utbildningen och visar för utbildaren. Du kan också välja att skicka ditt diplom till delegering.utbildning@eslov.se senast tre dagar innan utbildningen ges. Om inte diplom kan uppvisas får du ej delta.
  • Vid lärarledd utbildning via länk, skickar du ditt diplom till delegering.utbildning@eslov.se senast tre dagar innan utbildningen ges. Därefter får du en länk för deltagande. Om inte diplomet skickas in får du ej delta.

Innan denna lärarledda utbildning ska du också ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här.

Under utbildningen går utbildaren igenom rutinen - att överlämna och kontrollera dosdispenserade läkemedel till patient, vid behovsläkemedel, torra inhalationer, mediciner till ögon/öron samt hur man läser en ordinationshandling.

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter. Se till att vara på plats 10 minuter innan utsatt tid.

  • När du deltagit på utbildningen kontaktar du sjuksköterskan på din enhet för att skriva ett prov och bli delegerad.
  • Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften och du signerat din delegering får du ge läkemedel.
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: