Delegering - Grund

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få överlämna läkemedel till patienter måste du gå denna praktiska utbildning.

Det är assistenten på din enhet som anmäler dig till utbildningen, men innan dess ska du ha gått Demenscentrums webbutbildning – Jobba säkert med läkemedel. Du trycker ut diplomet och tar med dig det till utbildningen.

Du ska även ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här: https://intranat.eslov.se/vard-och-omsorg/rutiner/forvaltningsovergripande/.

Under utbildningen tar vi upp rutinen - att överlämna och kontrollera dosdispenserade läkemedel till patient. Vid behovsläkemedel, torra inhalationer, mediciner till ögon/öron samt hur man läser en ordinationshandling.

Utbildningen tar en och en halv timme.

Efter utbildningen måste du göra ett skriftligt prov. När du gjort detta ska du kontakta sjuksköterskan för att få delegering att ge läkemedel. Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften får du ge läkemedel.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: