Delegering - Diabetes och insulin

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få arbeta med insulin måste du gå denna praktiska utbildning.

Det är assistenten på din enhet som anmäler dig, innan dess ska du ha gått webbutbildningen på Demenscentrum – Jobba säkert med insulin. Du trycker ut diplomet och tar med dig det till utbildningen.

Du ska även ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här: https://intranat.eslov.se/vard-och-omsorg/rutiner/forvaltningsovergripande/.

Under utbildningen pratar vi om Diabetes – som sjukdom, förlopp och behandling. Vi pratar också om kapillärprovtagning, olika typer av insulin, ordinationshandling samt hur man praktiskt ger insulin via en insulinpenna.

Utbildningen tar en och en halv timme.

Efter utbildningen måste du göra ett skriftligt prov. När du gjort detta ska du kontakta sjuksköterskan för att visa hur du ger insulin. Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften får du ge insulin.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: