Delegering - Diabetes och insulin

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

För att få ge patienter insulin måste du gå denna utbildning.

Det är assistenten/samordnaren på din enhet som anmäler dig till utbildningen. Innan du får gå denna lärarledda utbildning måste du ha gått Svenskt Demenscentrums webbutbildning – Jobba säkert med insulin.

  • Vid lärarledd utbildning på plats, tar du med ditt diplom till utbildningen och visar för utbildaren. Du kan också välja att skicka ditt diplom till delegering.utbildning@eslov.se senast tre dagar innan utbildningen ges. Om inte diplom kan uppvisas får du ej delta.
  • Vid lärarledd utbildning via länk, skickar du ditt diplom till delegering.utbildning@eslov.se senast tre dagar innan utbildningen ges. Därefter får du en länk för deltagande. Om inte diplomet skickas in får du ej delta.

Innan denna lärarledda utbildning ska du också ha läst Eslövs kommuns dokument:

  • Riktlinje för läkemedelshantering
  • Riktlinje för avvikelsehantering
  • Riktlinjer för tillkallande av sjuksköterska

Dessa dokument finns här.

Under utbildningen går utbildaren igenom Diabetes – som sjukdom, förlopp och behandling. Vi pratar också om kapillärprovtagning, olika typer av insulin, ordinationshandling samt hur man praktiskt ger insulin via en insulinpenna.

Tidsåtgång: 1 timme och 30 minuter. Se till att vara på plats 10 minuter innan utsatt tid.

  • När du deltagit på utbildningen kontaktar du sjuksköterskan på din enhet för att skriva ett prov, visa hur du ger insulin och bli delegerad.
  • Först när sjuksköterskan delegerat dig för uppgiften och du signerat din delegering får du ge insulin.
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: