COVID-19

Kursansvarig
Karolinska Institutet

Beskrivning

Denna kurs om COVID-19 från Karolinska Institutet består av två delar:

  1. Hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  2. Triage och användande av personlig skyddsutrustning.

Gå till del 1
Gå till del 2

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: