Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

För hjälpmedelsombud. Syftet med webbutbildningen är att all personal, även de som inte är förskrivare men som kommer i kontakt med hjälpmedel i sitt arbete, ska känna till förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den, samt hur de kan stödja patientens delaktighet.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen.

Tidsåtgång: 20 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: