Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

För hjälpmedelsombud. Syftet med webbutbildningen är att all personal, även de som inte är förskrivare men som kommer i kontakt med hjälpmedel i sitt arbete, ska känna till förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den, samt hur de kan stödja patientens delaktighet.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: