Beställning av näringsdryck

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

Det är en överenskommelse mellan dig och din chef om just du har rätten att beställa näringsdrycker till patienten.

Med rätt att beställa - Steg 1
Innan du får lov att beställa ska du gå denna utbildning.

Kunskapstest - Steg 2
Genom kunskapstestet visar du att du besitter de kunskaper som krävs.

Efter godkänt resultat på utbildningen kan din chef godkänna dig som beställare och du får då inloggningsuppgifter via mail.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: