Beroendelära - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Beroendelära - Grundkurs riktar sig till vårdpersonal som behandlar individer med beroendeproblematik och passar även för chefer och medarbetare i olika branscher som anar att någon på arbetsplatsen behöver hjälp och stöd att komma ur ett missbruk. Utbildningen är lämplig för anhöriga som vill lära sig mer för att kunna vara ett stöd i vardagen och kan även genomföras av personer som vill komma tillrätta med sin egen beroendeproblematik.

Utbildningen klargör vilka förändringar som sker i hjärnans belöningssystem under utveckling av ett beroende och går igenom fysiska och psykiska effekter som olika beroendeframkallande preparat har under påverkan och vid abstinens. Vidare berörs tecken som kan bidra till att ett beroende identifieras och vilka farmakologiska och psykosociala behandlingsmetoder som finns att tillgå.

Tidsåtgång: 47 minuter.

Innehåll

  • Olika sorters beroendeframkallande preparat, dess beredningsformer och påverkan
  • Definitioner och begreppsförklaringar enligt WHO
  • Belöningssystemets funktioner och förändringar vid beroendeutveckling
  • Tecken på beroendeutveckling och beroende
  • Vårdalternativ
  • Orosanmälan
  • Att upptäcka beroende
  • Farmakologisk behandling
  • Psykosocial behandling
  • Kännetecken för en framgångsrik behandling
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: