Bemötande vid demenssjukdom

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Kommunikationsförmågan försämras vid demenssjukdom. Vad krävs av dig i ett möte med en person med demenssjukdom? Vad ska du tänka på? Har kroppsspråket någon betydelse för att det ska bli ett värdigt möte? I utbildningen får du tips kring förhållningssätt och om de rätta nycklarna till den goda vården samt hur vi kan lindra symptom genom rätt bemötande.

Tidsåtgång: 52 minuter.

Innehåll

 • Kompetenser hos omsorgspersonalen
 • Nervimpulsernas betydelse för mötet
 • Kognitionssvikt
 • Strategier hos demenssjuka för att dölja kommunikationssvårigheter
 • Försämring av abstrakt tänkande
 • Det goda samtalet
 • Demens och känslor
 • Att förmedla trygghet
 • Att kartlägga problematiken
 • Att hantera obehagliga situationer professionellt
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Jag-stödjande förhållningssätt
 • KASAM
 • Salutogent förhållningssätt
 • Personcentrerat förhållningssätt
 • Värdigt bemötande
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: