Belastningsergonomi och förflyttningsteknik

Kursansvarig
Arbetsmiljöverket m.fl.

Beskrivning

Förflyttningar ska ske på ett skonsamt sätt för både brukaren och personalen. Det finns flera olika tekniker för att göra detta. I dessa instruktionsfilmer för ergonomi och arbetsutrymme i samband med förflyttningar visas några av dem.

Introduktion till belastningsergonomi
Filmen har gjorts av arbetsmiljöverket.
Tidsåtgång: 1 minut.

Hjälp till toalett från rullstol
Filmen har gjorts av arbetsmiljöverket.
Tidsåtgång: 1 minut.

Vändning i säng, två personal (AV)
Filmen har gjorts av arbetsmiljöverket.
Tidsåtgång: 1 minut.

Vändning i säng, två personal (MoA)
Filmen har gjorts av MoA Lärcentrum.
Tidsåtgång: 2 minuter.

Vändning i säng, en personal
Filmen ingår i Demens ABC plus och har producerats i ett samarbete mellan Svenskt demenscentrum och Durewall Institutet.
Tidsåtgång: 4 minuter.

Från sittande till stående, en personal
Filmen ingår i Demens ABC plus och har producerats i ett samarbete mellan Svenskt demenscentrum och Durewall Institutet.
Tidsåtgång: 2 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: