Basala hygienrutiner

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I den här utbildningen får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. Du får även kunskaper om föreskrifter och regler kring basala hygienrutiner, de olika smittvägarna och hur du kan begränsa smittspridning genom att arbeta säkert.

Utbildningen vänder sig till personal i verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård, hemtjänsten och särskilda boenden.

Tidsåtgång: 33 minuter.

Innehåll

  • Syfte med basala hygienrutiner
  • Handtvätt, handdesinfektion, handskar
  • Demonstration av handtvätt
  • Arbetskläder, skyddskläder, stänk- och andningsskydd
  • Smitta och smittspridning
  • Smittvägar
  • Förebygga och begränsa smittspridning
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: