Barn, trauma och hjärnan

Kursansvarig
Rädda Barnen

Beskrivning

Rädda Barnen berättar i denna film om barns relation till stress och trauma, hur hjärnan fungerar och vad vuxna kan göra för att hjälpa barn med stress och trauma.

Tidsåtgång: 8 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: