Avvikelserapportering

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

All personal inom vård och omsorg har en skyldighet att rapportera risker och händelser genom att skriva avvikelserapporter. Avvikelsehanteringens syfte är att identifiera risker och skapa rutiner för att öka säkerheten och kvaliteten i verksamheten. En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra skada för brukaren/patienten. När du har gått utbildningen ska du meddela din chef/samordnare.

Videon är en introduktion till avvikelserapportering.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: