Att ställa frågor om våld, försörjningsstöd

Kursansvarig
NCK

Beskrivning

I filmen kommer Sabina och Patrik till socialtjänsten för att de söker ekonomiskt bistånd. Det är inte ovanligt att just ekonomiskt bistånd är en väg in för att söka stöd för våldsutsatthet. Det är därför viktigt att även ställa frågor om erfarenheter av våld.

I den här filmen används formuläret FREDA-kortfrågor. Oavsett svar blir frågorna även ett sätt att informera om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Tidsåtgång: 8 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: