Att fråga om våld, missbruksenheten

Kursansvarig
NCK

Beskrivning

I filmen kommer Anna till ett möte med en socialsekreterare på missbruksenheten. Bakgrunden till mötet är att en orosanmälan har gjorts till socialtjänsten från barnens förskola. Båda föräldrarna har varit på ett första möte på Barn- och ungdomsenheten där det framkommit att Anna har ett riskbruk av alkohol. Det är viktigt att alla enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våldsutsatthet för att kunna ge ett bra stöd.

Tidsåtgång: 6 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: