Ätstödjande åtgärder

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum m.fl.

Beskrivning

Filmer som visar hur man kan anpassa omgivningen för att skapa en god måltidsmiljö och på så vis underlätta måltiden.

Del 1. Duka rätt till bords
Svenskt Demenscentrum ger filmen Bra att veta om Demens: Duka rätt till bords.
Tidsåtgång: 4 minuter.

Del 2. Dukning
Högskolan Dalarna ger filmen Ätstödjande åtgärder - Dukning.
Tidsåtgång: 4 minuter.

Del 3. Måltidsstöd
Högskolan Dalarna ger filmen Ätstödjande åtgärder - Måltidsstöd.
Tidsåtgång: 6 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: