Arbetsplatslärande

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I utbildningen Arbetsplatslärande får du som är anställd inom vård och omsorg insikt om hur du kan lära på och av arbetet. Du får lära dig hur du kan använda kunskapen som du tillägnar dig i en utbildning för arbetsplatsen, det vill säga hur det du lär dig i utbildningen kan stärka dig själv och även leda till att din arbetsplats fungerar bättre. Vidare får du ta del av några enkla metoder och arbetssätt som gör att du kan utveckla lärandet och tips om hur du kan lära tillsammans med dina arbetskamrater. Utbildningen berör även förutsättningar för arbetsplatslärande, vad som kan vara hinder i lärandet och hur du kan komma över hindren.

Tidsåtgång: 52 minuter.

Innehåll

  • Olika sätt att se på kunskap och lärande
  • Att sätta ord på kunskapen i omsorgsarbetet
  • Definition av kompetens
  • Förutsättningar och hinder för lärande
  • Att lära sig av erfarenheter
  • Språkutveckling, interkulturell kommunikation och kultur i förändring
  • Delaktighet på jobbet
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: