Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I den här utbildningen får du ta del av anhörigperspektivet inom personlig assistans, vad det innebär i praktiken att vårda sina anhöriga. Utbildningen går igenom hur vi får bemötande, förhållningssätt, beslutsfattande, regler och rutiner att fungera och hur vi skapar delaktighet och god kommunikation mellan chefsansvarig, personliga assistenter och brukare. Utbildningen berör även genusperspektiv och jämställdhet i form av bemötande och förväntningar från samhället.

Tidsåtgång: 49 minuter.

Innehåll

  • Anhörigperspektiv inom personlig assistans
  • Vad innebär personlig assistans?
  • Exempel på välfungerande personlig assistans
  • Genusperspektiv och jämställdhet - bemötande och förväntningar från samhället
  • Att våga förändra
  • Framtiden
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: