Äldre och alkohol – för hemtjänst och hemsjukvård

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och syftar till att bidra till att äldre personer med alkoholproblem som har hemtjänst eller hemsjukvård får god vård, stöd och omsorg utifrån sina individuella behov.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom hemtjänst och hemsjukvård och som möter äldre personer i sina hem.

Utbildningen består av två webbdelar. Här finns även fördjupningsmaterial och stödmaterial att ladda ner.

Du behöver skapa en inloggning på Socialstyrelsens för att gå utbildningen. När du genomfört kunskapstest för utbildningen ska du skriva ut en kursbevis och visa din chef/samordnare det.

Tidsåtgång: 40 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: