Åldras och må bra

Kursansvarig
NSPH & Region Sörmland

Beskrivning

Det här är en webbaserad introduktionskurs om åldrande och psykisk ohälsa. Kursen har utvecklats av NSPH:s projekt Åldras och må bra i samarbete med Region Sörmlands Division för psykiatri och funktionshinder.

Kursen riktar sig främst mot personal som arbetar med äldre. Men den kan vara relevant för alla som är intresserade att lära sig mer äldres psykiska ohälsa.

Kursen är faktagranskad av Susanne Rolfner Suvanto, som är sakkunnig inom området äldres hälsa och Marie Niljung, som är sakkunnig inom området suicidprevention.

Åldras och må bra – NSPH
Åldras och må bra är ett projekt från NSPH med mål att minska fördomar, öka kunskap och öppenhet om äldres psykisk ohälsa, samt stärka målgruppens möjligheter till inflytande i samhället. Projektet finansierades av Arvsfonden 2019-2022.

Tidsåtgång: cirka 2 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: