Åldern har sin rätt

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum, FUB

Beskrivning

Utbildningen har tagits fram av Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum. Utbildningen ger kunskap om att åldras med en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller nio kapitel; delaktighet, åldrande, smärta, demenssjukdom, arbete, livsstil och hälsa, förlust sorg och död, vård i livets slutskede och goda exempel. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Du behöver skapa en inloggning på svenskt demenscentrum för att genomföra utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Diplom för godkänd utbildning laddar du ned och delger din chef/samordnare.

Tidsåtgång: ca 4 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: