AKK som kommunikationsstöd

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Det här är en basutbildning från socialstyrelsen om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, som kommunikationsstöd. Syftet med utbildningen är att du ska få kunskaper för att kunna tillämpa AKK på din arbetsplats.

Utbildningen är utformad för att i första hand genomföras i grupp, exempelvis på arbetsplatsens verksamhetsmöten, men går även att genomföra individuellt. Varje kapitel består av ett antal korta inslag, vilket gör det lätt att se inslagen flera gånger eller att ta paus för diskussion.

Till materialet hör även ett arbetshäfte där du hittar övningar kopplade till respektive kapitel. Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen.

Tidsåtgång: 85 minuter plus tid för reflektions- och arbetsuppgifterna i arbetshäftet.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: