ABC-nivåer

Kursansvarig
Eslövs kommun

Beskrivning

Utbildningen syftar till att ge dig kunskap om hur begåvningen/kognitionen utvecklas samt hur funktionsnedsättningen fungerar. Med denna kunskap får du vetskap om vad som kan förväntas av brukaren och kan därmed ge stöd och bemötande på rätt nivå i förhållande till dennes förmåga. Inte för hög och inte för låg.

Materialet är grundat på Gunnar Kylens teori kring utvecklingsstörning som i sin tur utgår från Piagets lära om barns kognitiva utveckling.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: