Samverkan vid utskrivning (steg 1)

Kursansvarig
Malmö stad

Beskrivning

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Malmö stad.

I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer.

Be administratören på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: