Att ställa frågor om våld, boendestöd

Kursansvarig
NCK

Beskrivning

I filmen kommer Fatima på uppföljningssamtal för boendestöd då hon har en psykisk funktionsnedsättning som innebär att hon har svårt att planera sin dag och få till ett fungerande hem. Socialsekreteraren har till uppgift att följa upp och säkerställa att Fatima får rätt stöd. Socialsekreteraren använder FREDA-kortfrågor i samtalet i syfte att upptäcka eventuell våldsutsatthet. Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen, tillhörande diskussionsfrågor finner du i anslutning till filmen. Längd: ca 6 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: