Att fråga om våld, daglig verksamhet

Kursansvarig
NCK

Beskrivning

I filmen är Bella i personalrummet för att brygga kaffe till sig och sina arbetskamrater på den dagliga verksamheten. Bella får en hel del sms som hon visar för sin arbetsledare. Innehållet i sms:en ger arbetsledaren tillfälle att prata om varje individs rättighet att säga nej när det inte känns bra och att prata om samt förklara vad som är våld. Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen, tillhörande diskussionsfrågor finner du i anslutning till filmen.

Tidsåtgång: 4 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: